Yves, el nino que vola com Klein i es suïcida com Mishima